Đọc “Nghệ thuật tư duy rành mạch” để tự bắt lỗi tư duy 

Chúng ta có xu hướng tự tin quá vào những dự đoán của mình. Chúng ta cũng có xu hướng diễn giải thông tin theo cách mà ta “tin tưởng”, theo số đông hơn là phản biện, phân tích kỹ càng. Nên ai cũng mang trong mình những thiên kiến, thành kiến và niềm tin cá nhân nào đó. Những điều này có thể dẫn tới những lỗi về tư duy cơ bản khiến cho ta thất bại hoặc khó khăn hơn khi thuyết phục người khác. 

Những lỗi tư duy thường gặp